Kamerkoor Tiraña is op zoek naar nieuwe koorleden. Voor alle partijen (sopraan, alt, tenor en bas) hebben we nog ruimte. Mail voor vrijblijvende informatie of opgave: info@kamerkoortirana.nl

Via dit adres kunt u zich ook aanmelden voor de mailinglist van Tiraña. Wij houden u dan op de hoogte van concerten en andere activiteiten. Uw e-mailadres zullen we niet voor andere doeleinden gebruiken.

Lidmaatschap
Aspirantleden hebben de mogelijkheid tweemaal zonder verdere verplichtingen een repetitie bij te wonen. Om lid te worden dient daarna met goed gevolg een stemtest te worden afgelegd, in het bijzijn van een bestuurslid. Het lidmaatschap kan op de 1e of de 15eb van iedere maand ingaan en kan beëindigd worden op 30 juni of 31 december (schriftelijk meedelen aan de secretaris vóór resp. 1 juni of 1 december).

Contributie
De contributie is €130 per halfjaar. Voor studenten bedraagt de contributie €95 per halfjaar. Korting is mogelijk met een Stadjerspas. Overhandig daarvoor een kopie van de pas aan de penningmeester.

De contributie dient giraal te worden voldaan aan het begin van elk half jaar (1 januari en 1 juli). In overleg met het bestuur i.c. de penningmeester kan in uitzonderingsgevallen de contributie per kwartaal worden voldaan.

Projectzangers betalen een van te voren overeengekomen bedrag per project. Indien zij alle repetities voorafgaand aan de uitvoering van één of meer concerten willen volgen, betalen zij normale contributie.

Repetities vinden plaats op donderdagavond van 19.55 tot 22.10 uur in de Lutherzaal van de Lutherse Kerk aan de Haddingestraat 23 in Groningen

Contact
info@kamerkoortirana.nl (secretaris Nelleke Westerman)

Postadres:
Kamerkoor Tiraña,
Pijlkruid 29
9801 LL Zuidhorn

NL84 RABO 0153 4826 13 t.n.v. Kamerkoor Tirana Groningen
(omdat de ‘ñ’ door veel betaalsystemen niet wordt geaccepteerd, raden we u aan ‘Kamerkoor Tirana’ te schrijven).

Bestuur
Voorzitter
Annelies Berends
06 26 816 951

Secretaris
Nelleke Westerman

Penningmeester
Paul van Doorn