Voor een overzicht van eerdere jaren : zie pagina repertoire

2023

We bereiden ons voor op twee concerten
– op 15 april in de Petrus en Pauluskerk te Loppersum
– op 16 april in de Lutherse Kerk te Groningen

We putten daarvoor uit de bundel Vox Neerlandica. Met een doorsnede van Nederlandse componisten door de eeuwen heen: van Josquin , de la Rue, de Kerle tot Voormolen, Diepenbrock, De Klerk en Manneke. Daarnaast voeren we een door één van onze zangers gecomponeerde cantate uit, met een quatre-mains begeleiding op piano, getiteld : Naar Melchizedeks wijs – Rien van Binnendijk.

2022

Na bijna 2 concertloze coronajaren pakte kamerkoor Tiraña Groningen de draad weer op en bracht een heerlijk barok programma met barok-ensemble en vocale solisten.

Een reis naar Bach
Het voor de herfst van 2022 samengestelde programma van Tiraña maakt een reis langs de muzikale invloedsferen van J.S. Bach. Muziek gecomponeerd in met name de Noordduitse en Thuringse traditie in de jaren voor J.S. Bach. Een interessante vijver van minder grote en soms vergeten namen en voorgangers van Bach. We vinden er muziek van verschillende aard, gebruikmakend van verschillende technieken uit verschillende perioden in de muziek geschiedenis. Maar allen wijzen ze onherroepelijk vooruit naar de grote meester J.S. Bach. We horen in Bachs werken het respect terug voor waar hij op voortbouwde

Kern van het programma vormen werken van Franz Tunder (Motet Dominus Illuminatio) en Johann Kuhnau (Cantate Gott sei mir Gnädig), Bach’s voorganger in de Thomaskirche. Daarnaast wordt een tweede kern gevormd door het paar Tristis est anima mea van Kuhnau die waarschijnlijk bewerkt is in een nieuwe versie door Bach zelf onder de titel Die Gerechte kommt um. We horen daaromheen met Heinrich Isaac en Josquin Desprez de vroege inbreng. Met het motet Unser Wandel ist im Himmel van J.E. Bach (neef van) maken we ook nog een interessant uitstapje in de familie Bach.

Thematisch beweegt het programma zich rond schuld, genade, verschoning, afscheid en vertrouwen. Deze componisten en werken bewijzen dat er zich in de periode tussen de Renaissance van Josquin en de volle barok van Bach een interessante muzikale wereld bevindt!