Bestuur
Voorzitter
Ingeborg Jansen
Secretaris
Nelleke Westerman
Penningmeester
Nanne Jan de Jong

Mailadres
info@kamerkoortirana.nl (secretaris Nelleke Westerman)
Via dit adres kunt u zich ook aanmelden voor de mailinglist van Tiraña. Wij houden u dan op de hoogte van concerten en andere activiteiten. Uw e-mailadres zullen we niet voor andere doeleinden gebruiken.

Postadres
per 1-5-2022
Kamerkoor Tiraña
Haddingestraat 21 f
9711 KB Groningen

Bankrekening
NL84 RABO 0153 4826 13 t.n.v. Kamerkoor Tirana Groningen
(omdat de ‘ñ’ door veel betaalsystemen niet wordt geaccepteerd, raden we u aan ‘Kamerkoor Tirana’ te schrijven).

Kamer van Koophandel
nummer 40024914
Kamerkoor Tiraña

Fondsenwerving
Bram Dijkema, Nanne Jan de Jong en Roelie Karsijns

Beheer website
Roelie Karsijns