1 en 2 december 2018 zingt Kamerkoor Tiraña de Petite Messe Solennelle – Rossini’s grootste werk na het beëindigen van zijn operacarrière.

Zaterdag 1 in de Liudgerkerk in Niekerk om 20.00 uur.
Zondag 2 in de Lutherse kerk in Groningen om 15 uur.

toegang €15,- | Voorverkoop via Daan Nijman

‘Een oudedagszonde’, zo noemde Rossini zijn Petite
Messe Solennelle. De Italiaanse componist was al met zelfgekozen pensioen toen het koorwerk in zijn hoofd opkwam. ‘Een koor van twaalf engelen kan volstaan’, schreef Rossini, maar met Kamerkoor Tiraña pakken we het toch wat uitgebreider aan.

In 1863 schreef Rossini als zijn laatste van zijn ruim honderd- vijftig in Péchés de vieillesse gebundelde miniaturen zijn Petite Messe solennelle voor klein vierstemmig koor, inclusief de vier solisten, twee piano’s en een harmonium. Wat Onze Lieve Heer aangereikt kreeg, is en blijft een vrij raadselachtig, hoffelijk en elegant, maar ook in wezen melancholiek werk.

De mis werd gepubliceerd na een lange periode van stilte, waarin Rossini niets meer voor de openbaarheid had gecomponeerd. Het werk werd meteen populair, vanwege zijn overwegend vrolijke karakter, maar ook omdat het iets raadselachtigs heeft. Niet voor niets schreef Rossini aan het eind van zijn manuscript: “Lieve Heer, kijk, nu is deze armzalige kleine mis klaar. Is het werkelijk sacrale muziek (musique sacrée) of vervloekte muziek (sacrée musique)? …. Welnu, wees geprezen en laat mij toe tot het paradijs.”

Een ‘ouderdomszonde’, wellicht in Rossini’s eigen ogen maar wij weten beter: het is niet voor niets al ruim150 jaar het lievelingswerk van talloze koorliefhebbers en zangers!