Kamerkoor Tiraña uit Groningen is een gemengd koor met ruim 25 leden. Tiraña bestaat al sinds 1979. Het repertoire bestaat voornamelijk uit a-capella werken.

lutherzaalTiraña treedt frequent op met twee tot drie programma’s per jaar. Ook zingt het koor tijdens cantatediensten of op uitnodiging (zie bijvoorbeeld Het Geheim van Appingedam). Een van de programma’s is meestal groter van opzet en krijgt ondersteuning van een instrumentaal ensemble en solisten. In 2006 bestond dit concert ondermeer uit twee feestelijke cantates van Johann Sebastian Bach. In 2007 zijn verschillende dubbelkorige werken van Heinrich Schütz uitgevoerd. In december 2008 werden de Magnificats van Bach en Buxtehude ten gehore gebracht. In 2011 bestond dit concert uit de Messiah van G.F. Handel samen gezonden met het Bedumer koor Venite Cantemus en uitgevoerd op authentieke instrumenten door het Barokorkest Luthers Bach Ensemble. In 2013 kwam Tirana met het programma ‘Parels uit de Barok.’ Met medewerking van hetzelfde Barokorkest en solisten werden werken van Graupner, Buxtehude, Bach (BWV 147) en Schein uitgevoerd. In 2014 werden o.a. Messe de Minuit van Charpentier en Grand Motet ‘Quam dilecta tabernacula’ uitgevoerd tijdens het programma ‘Franse Barok, weer met medewerking van het Barokorkest en solisten.

Tiraña repeteert wekelijks op de donderdagavond, van 19:55 uur tot 22:10 uur, in de Lutherzaal van de Lutherse Kerk aan de Haddingestraat 23 in Groningen.

Tiraña bestaat uit de volgende leden:
Bassen:
Arjan Roorda, Erwin Poppen, Paul van Doorn

Alten:
Annelies Berends, Suzan Betlem, Marieke Doezé, Ingeborg Jansen, Wieke Leemhuis, Annetje Brunner, Ellis Dijkema

Tenoren:
Frederik Haan, Bram Dijkema, Wouter Havinga, Ite Harm Meerveld, Henk de Gelder

Sopranen:
Gwen Beekman, Jikke Barwegen, Nelleke Westerman, Roelie Karsijns, Annita van Wijlen