Tiraña in het Dagblad van het Noorden

Tiraña in het Dagblad van het Noorden
Uit het Dagblad van het Noorden van 2 juni 2016. Volledige tekst: Vanaf halverwege de zestiende tot in de negentiende eeuw schreven voorvaderen, nabije familieleden en nakomelingen van Johann Sebastian Bach (1685-1750) geschiedenis als organist, hofmuzikant, Kapellmeister en Stadtpfeiffer. De muzikale encyclopedieën vermelden niet minder dan 85 musici en componisten met de naam Bach uit een en dezelfde stamboom. Kamerkoor Tirana duikt met het programma Generaties Bach in het werk van deze familie. Samen met blazersensemble Copper & Zink en een solistenkoor leiden ze het publiek langs voorvaderen, ooms en neven als Johann…lees meer →