Kamerkoor Tiraña

Nieuws

Zomerprogramma: 'De familie Bach'

Kamerkoor Tiraña Groningen i.s.m. de blazers van oude muziek ensemble Copper & Zink.
Met medewerking van 4 vocale solisten.
Dirigent: Tymen Jan Bronda

Muziek rondom de familie Bach

Johann Michael Bach:
Ich weiß das mein Erlöser lebt
Das Blut Jesu Christi

Johann Bach:
Unser Leben ist ein Schatten

Johann Christoph Bach:
Sei getreu
Fürchte dich nicht
Es ist nun aus

Johann Ludwig Bach:
Unsere Trübsal

Johann Sebastian Bach
uit Missa in G: Kyrie

verder enkele soli door de solisten en door ensemble Copper & Zink

Concertdata:
vrijdagavond 3 juni 20.00 uur Lutherse Kerk Groningen
zaterdagmiddag 4 juni 15.30 uur Hippolytuskerk Middelstum

 

Over Kamerkoor Tiraña

Kamerkoor Tiraña uit Groningen is een gemengd koor met ruim 25 leden. Tiraña bestaat al sinds 1979. Het repertoire bestaat voornamelijk uit a-capella werken.

Tiraña treedt frequent op met twee tot drie programma's per jaar. Ook zingt het koor tijdens cantatediensten of op uitnodiging (zie bijvoorbeeld Het Geheim van Appingedam). Een van de programma's is meestal groter van opzet en krijgt ondersteuning van een instrumentaal ensemble en solisten. In 2006 bestond dit concert ondermeer uit twee feestelijke cantates van Johann Sebastian Bach. In 2007 zijn verschillende dubbelkorige werken van Heinrich Schütz uitgevLutherzaaloerd. In december 2008 werden de Magnificats van Bach en Buxtehude ten gehore gebracht. In 2011 bestond dit concert uit de Messiah van G.F. Handel samen gezonden met het Bedumer koor Venite Cantemus en uitgevoerd op authentieke instrumenten door het Barokorkest Luthers Bach Ensemble. In 2013 kwam Tirana met het programma 'Parels uit de Barok.' Met medewerking van hetzelfde Barokorkest en solisten werden werken van Graupner, Buxtehude, Bach (BWV 147) en Schein uitgevoerd. In 2014 werden o.a. Messe de Minuit van Charpentier en Grand Motet 'Quam dilecta tabernacula' uitgevoerd tijdens het programma 'Franse Barok, weer met medewerking van het Barokorkest en solisten. 

Tiraña repeteert wekelijks op de donderdagavond, van 19:55 uur tot 22:10 uur,  in de Lutherzaal van de Lutherse Kerk aan de Haddingestraat 23 in Groningen.

Betekenis Tiraña
De naam Tiraña (spreek uit: 'tiranja') is ontleend aan een Spaans danslied. Dit lied was tussen 1780 en 1790 erg in trek als finale van een donadilla, een populaire, kleine operette. Het lied heeft een 6/8 maat met een syncopisch ritme. Het heeft vier regels met een gevarieerd refrein. De dans is geschikt voor een paar, waarbij de vrouw met haar schort en de man met zijn hoed of zakdoek wappert.

 

Tiraña bestaat uit de volgende leden:
Bassen:
Arjan Roorda, Erwin Poppen, Paul van Doorn, Hans Sietsma

Alten:
Annie Kats, Annelies Berends, Brigitte Sijm, Ellis Dijkema, Janneke Brederveld, Marieke Doezé

Tenoren:
Dick Doornbos, Frederik Haan, Ite Meerveld, Bram Dijkema

Sopranen:
Frony van der Zwaag, Gwen Beekman, Jikke Barwegen, Nelleke Westerman, Roelie Karsijns