Kamerkoor Tiraña

Nieuws

Zomerprogramma: 'Generaties Bach'

Generaties Bach: Concert door Kamerkoor Tiraña in samenwerking met gerenommeerd oude muziek ensemble Copper & Zink.
Het Kamerkoor Tiraña o.l.v. Tymen Jan Bronda voert in samenwerking met blazersensemble Coppper & Zink en solisten op vrijdag 3 juni en zaterdag 4 juni a.s. in respectievelijk de Lutherse Kerk in Groningen en de Hippolytuskerk in Middelstum een concert met muziek van leden van de familie Bach uit: Motetten in enkel en meerkorige bezetting, werken voor blazers en orgel.

Dat Johann Sebastian Bach zich er van bewust was dat hij op de schouders van reuzen stond in zijn meesterschap, bewijst zijn manier van componeren. Integreren en door ontwikkelen op werken en technieken van beroemde tijdgenoten. Echter nooit was ook zijn eigen familie ver weg. Getuige de zorgvuldigheid waarmee Johann Sebastian omging met de familie archieven en hoe hij op latere leeftijd een zorgvuldige stamboom van de Bach familie samenstelde.

Bach na Bach na Bach…. zou ook de titel kunnen zijn van dit concert met muziek van Bachs over een periode van twee en een halve eeuw uit de muziekgeschiedenis. Vanaf halverwege de 16e tot in de 19e eeuw schreven voorvaderen, nabije familieleden en nakomelingen van Johann Sebastian Bach (1685-1750) geschiedenis als organist, hofmuzikant, Kapellmeister, maar ook dorpsmuzikant en Stadtpfeiffer; de muzikale encyclopedieën vermelden niet minder dan vijfentachtig musici en componisten met de naam Bach uit één en dezelfde stamboom. Rond 1700 was de naam Bach in Thüringen zo bekend dat ‘Bach’ synoniem werd aan ‘musicus’. Johann Sebastian voerde tijdens zijn carrière regelmatig de vele religieuze composities uit die voor hem beschikbaar waren uit de familiekring. Een beter bewijs voor de kwaliteit van de muziek van zijn voorvaderen is niet denkbaar. Misschien waren twee eeuwen van fenomenale muzikale activiteit binnen een uitgebreide familie wel voorwaarde om het ongeëvenaarde genie van Johann Sebastian Bach te laten rijpen.

Kamerkoor Tiraña duikt met dit programma in deze familie en tovert het ene na het andere juweel van motetkunst boven water. In een unieke samenwerking met blazersensemble Copper & Zink en solistenkoor zwerven we langs de voorvaderen, ooms en neven als Johann Michael, Johann, Johann Ludwig en Johann Christoph. Met de gruwelijke dertig jarige oorlog nooit ver uit de gedachten horen we in motetten en dubbelkorige werken de nieuwe hoop doorklinken en de vooruit verwijzingen naar de grootste uit de familie: Johann Sebastian. De vier solisten en het gerenommeerde oude muziek ensemble Copper & Zink zijn ook afzonderlijk te horen in werken uit de tijd van en voor de grote Bach en maken het programma compleet. Voor meer informatie zie www.kamerkoortirana.nl. en www.copperandzink.com

Uitvoerenden
Kamerkoor Tiraña, blazersensemble Copper & Zink en solisten o.l.v. Tymen Jan Bronda;
Orgelspel door Robert Koolstra.
Solisten: Gera van der Hoek, sopraan; Marieke Bouma; alt Joost Hurkmans; tenor Michiel de Vries, bas.

Uitvoering
Vrijdag 3 juni 20.00 uur Lutherse Kerk Groningen
Zaterdag 4 juni 15:30 uur Hippolytuskerk Middelstum

Op het programma:
Johann Christoph Bach (1642-1703):
Sei getreu bis in den Tod
Fürchte dich nicht
Est ist nun aus

Johann Michael Bach (1648-1694):
Ich weiß daß mein Erlöser lebet
Das Blut Jesu Christi
Nun hab ich überwunden
Halt, was du hast (Jesu meine Freude)

Johann Bach (1604-1673)
Unser Leben ist ein Schatten

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Kyrie uit Missa in G-Dur

Johann Ludwig Bach(1677-1731)
Unsere Trübsal

Instrumentale werken van tijdgenoten voor Trombones, Zink en Cornet

Entree:
€12 euro voor volwassenen, €8 voor kinderen tot 12 jr. (kaarten alleen aan de kerk)

 

Over Kamerkoor Tiraña

Kamerkoor Tiraña uit Groningen is een gemengd koor met ruim 25 leden. Tiraña bestaat al sinds 1979. Het repertoire bestaat voornamelijk uit a-capella werken.

Tiraña treedt frequent op met twee tot drie programma's per jaar. Ook zingt het koor tijdens cantatediensten of op uitnodiging (zie bijvoorbeeld Het Geheim van Appingedam). Een van de programma's is meestal groter van opzet en krijgt ondersteuning van een instrumentaal ensemble en solisten. In 2006 bestond dit concert ondermeer uit twee feestelijke cantates van Johann Sebastian Bach. In 2007 zijn verschillende dubbelkorige werken van Heinrich Schütz uitgevLutherzaaloerd. In december 2008 werden de Magnificats van Bach en Buxtehude ten gehore gebracht. In 2011 bestond dit concert uit de Messiah van G.F. Handel samen gezonden met het Bedumer koor Venite Cantemus en uitgevoerd op authentieke instrumenten door het Barokorkest Luthers Bach Ensemble. In 2013 kwam Tirana met het programma 'Parels uit de Barok.' Met medewerking van hetzelfde Barokorkest en solisten werden werken van Graupner, Buxtehude, Bach (BWV 147) en Schein uitgevoerd. In 2014 werden o.a. Messe de Minuit van Charpentier en Grand Motet 'Quam dilecta tabernacula' uitgevoerd tijdens het programma 'Franse Barok, weer met medewerking van het Barokorkest en solisten. 

Tiraña repeteert wekelijks op de donderdagavond, van 19:55 uur tot 22:10 uur,  in de Lutherzaal van de Lutherse Kerk aan de Haddingestraat 23 in Groningen.

Betekenis Tiraña
De naam Tiraña (spreek uit: 'tiranja') is ontleend aan een Spaans danslied. Dit lied was tussen 1780 en 1790 erg in trek als finale van een donadilla, een populaire, kleine operette. Het lied heeft een 6/8 maat met een syncopisch ritme. Het heeft vier regels met een gevarieerd refrein. De dans is geschikt voor een paar, waarbij de vrouw met haar schort en de man met zijn hoed of zakdoek wappert.

 

Tiraña bestaat uit de volgende leden:
Bassen:
Arjan Roorda, Erwin Poppen, Paul van Doorn, Hans Sietsma

Alten:
Annie Kats, Annelies Berends, Brigitte Sijm, Ellis Dijkema, Janneke Brederveld, Marieke Doezé

Tenoren:
Dick Doornbos, Frederik Haan, Ite Meerveld, Bram Dijkema

Sopranen:
Frony van der Zwaag, Gwen Beekman, Jikke Barwegen, Nelleke Westerman, Roelie Karsijns