Kamerkoor Tiraña

Nieuws

  Aankondiging Concerten: Lassus’ Kerst

Muziek voor kerst van Orlando di Lasso (1532-1594) vormt de rode draad in het kerstprogramma van Kamerkoor Tiraña. Naast een Magnificat zetting zingen we twee motetten van hem: Videntes Stellam en Angelus ad Pastores. Lassus’ Magnificat is niet alleen gebaseerd op de Gregoriaanse melodie maar ook op een vijstemmig madrigaal (Ancor che col partire) van Lassus’ tijdgenoot Cipriano de Rore. Een ander groot werk in dit programma is het uit 1541 stammende motet Cum natus esset Jesus van Cristóbal de Morales (1500-1553) waarin het kerstverhaal zoals we dat kennen uit de Bijbel in een lange muzikale lijn wordt uitgedrukt. Via onze eigen Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) met Hodie christus natus est en Hans Leo Hassler (1564-1612) met Verbum Caro, belanden we in de barok met twee delen uit de Messe de Minuit van Marc Antoine Charpentier (1643-1704). Een uitstap naar de moderne tijd maken we met het eerste deel uit de Magnificat zetting van John Rutter (1945). Dit feestelijke werk zorgt onherroepelijk voor een vrolijke blik richting Kerst!!

Ons programma wordt verder gecomplementeerd met intermezzi gespeeld door Jan de Roos op orgel en piano.

19 december

Lutherse kerk

16.30 uur

 

20 december

Prot. Kerk Ezinge

16.00 uur

 

Over Kamerkoor Tiraña

Kamerkoor Tiraña uit Groningen is een gemengd koor met ruim 25 leden. Tiraña bestaat al sinds 1979. Het repertoire bestaat voornamelijk uit a-capella werken.

Tiraña treedt frequent op met twee tot drie programma's per jaar. Ook zingt het koor tijdens cantatediensten of op uitnodiging (zie bijvoorbeeld Het Geheim van Appingedam). Een van de programma's is meestal groter van opzet en krijgt ondersteuning van een instrumentaal ensemble en solisten. In 2006 bestond dit concert ondermeer uit twee feestelijke cantates van Johann Sebastian Bach. In 2007 zijn verschillende dubbelkorige werken van Heinrich Schütz uitgevLutherzaaloerd. In december 2008 werden de Magnificats van Bach en Buxtehude ten gehore gebracht. In 2011 bestond dit concert uit de Messiah van G.F. Handel samen gezonden met het Bedumer koor Venite Cantemus en uitgevoerd op authentieke instrumenten door het Barokorkest Luthers Bach Ensemble. In 2013 kwam Tirana met het programma 'Parels uit de Barok.' Met medewerking van hetzelfde Barokorkest en solisten werden werken van Graupner, Buxtehude, Bach (BWV 147) en Schein uitgevoerd. In 2014 werden o.a. Messe de Minuit van Charpentier en Grand Motet 'Quam dilecta tabernacula' uitgevoerd tijdens het programma 'Franse Barok, weer met medewerking van het Barokorkest en solisten. 

Tiraña repeteert wekelijks op de donderdagavond, van 19:55 uur tot 22:10 uur,  in de Lutherzaal van de Lutherse Kerk aan de Haddingestraat 23 in Groningen.

Betekenis Tiraña
De naam Tiraña (spreek uit: 'tiranja') is ontleend aan een Spaans danslied. Dit lied was tussen 1780 en 1790 erg in trek als finale van een donadilla, een populaire, kleine operette. Het lied heeft een 6/8 maat met een syncopisch ritme. Het heeft vier regels met een gevarieerd refrein. De dans is geschikt voor een paar, waarbij de vrouw met haar schort en de man met zijn hoed of zakdoek wappert.

 

Tiraña bestaat uit de volgende leden:
Bassen:
René Aaij, Jasper Vos, André de Graaf, Arjan Roorda, Erwin Poppen

Alten:
Annie Kats, Annelies Berends, Brigitte Sijm, Ellis Dijkema, Janneke Brederveld, Marieke Doezé

Tenoren:
Dick Doornbos, Frederik Haan, Ite Meerveld, Bram Dijkema

Sopranen:
Fabiola Franzky, Frony van der Zwaag, Gwen Beekman, Jikke Barwegen,  Nelleke Westerman, Roelie Karsijns